Opleidingsinstituut
verkeer & mobiliteit

Gepubliceerde

handboeken

Cage bv ontwikkelde de voorbije jaren verschillende handboeken voor iedereen die (professioneel) in contact komt met verkeer. De handboeken werden gebundeld onder de reeks “de verkeersreglementering” en behandelen de verschillende thema’s van het verkeersreglement.

Voor elk van deze handboeken is het ook mogelijk om in te schrijven op een abonnement. U krijgt dan elk jaar een nieuw handboek met alle wijzigingen van de wetgeving erin verwerkt. Indien u een abonnement neemt, dan krijgt u een korting van 10% per handboek.

U kan ook genieten van korting in functie van het aantal bestelde exemplaren (> 50 bestelde exemplaren = 10% korting, > 100 bestelde exemplaren = 15% 

De prijs van de handboeken is zonder BTW (21%). De verzendingskosten bedragen:

  • tot en met 10 kg: 6,50 euro (+ 21 % BTW) = 7,87 euro BTW inbegrepen;
  • meer dan 10 kg tot en met 30 kg: 11,50 euro (+ 21 % BTW) = 13,92 euro BTW inbegrepen.

De parkeerreglementering in Vlaanderen

Dit handboek behandelt uitvoerig de parkeerreglementering.
Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden worden toegelicht. Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!

Prijs: 

28,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

65

De parkeerreglementering in Brussel

Brussel
Dit handboek behandelt uitvoerig de parkeerreglementering.
Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden worden toegelicht. Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!

Prijs: 

31,00 euro (excl 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

135

Het verkeersreglement voor fietsers

verkeersreglement voor fietsers
Dit handboek belicht de verkeersregels die voor de fietsers van toepassing zijn.
Een greep uit de inhoud van deze cursus: welke fietsinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien, hoe moeten de fietsers zich in het verkeer gedragen, waar moeten fietsers rekening mee houden als ze zich verplaatsen.

Prijs: 

28,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

70

Wetgeving rijbewijzen en rijopleiding in Brussel

verkeersopleiding-rijopleiding-brussel
Een mooi en helder naslagwerk dat niet in de bibliotheek van rijscholen, examencentra en overheden mag ontbreken.
Sinds de zesde staatshervorming in 2014 is de rijopleiding een bevoegdheid van de gewesten. De federale overheid is wel nog bevoegd voor de uitreiking en uitreikingsvoorwaarden van de (voorlopige) rijbewijzen. In 2018 werd de rijopleiding in de drie gewesten vernieuwd. Dit naslagwerk schept duidelijkheid in de uitgebreide rijbewijsreglementering die van toepassing is. Een dertigtal wetten, besluiten en omzendbrieven komen aan bod en maken ons wegwijs in de relevante wetgeving over het rijbewijs. Editie Brussel

Prijs: 

57,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

532

Wetgeving rijbewijzen en rijopleiding in Vlaanderen

verkeersopleiding-rijopleiding-vlaanderen
Een mooi en helder naslagwerk dat niet in de bibliotheek van rijscholen, examencentra en overheden mag ontbreken.
Sinds de zesde staatshervorming in 2014 is de rijopleiding een bevoegdheid van de gewesten. De federale overheid is wel nog bevoegd voor de uitreiking en uitreikingsvoorwaarden van de (voorlopige) rijbewijzen. In 2018 werd de rijopleiding in de drie gewesten vernieuwd. Dit naslagwerk schept duidelijkheid in de uitgebreide rijbewijsreglementering die van toepassing is. Een dertigtal wetten, besluiten en omzendbrieven komen aan bod en maken ons wegwijs in de relevante wetgeving over het rijbewijs. Editie Vlaanderen

Prijs: 

66,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

614

De code van de wegbeheerder

De code van de wegbeheerder
In dit handboek worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld.
De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de reglementering over de plaatsing van de borden waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijvoorbeeld blauwe zone en snelheidszones). De meerwaarde van dit handboek is dat de procedures voor het nemen van aanvullende reglementen volledig worden besproken. Editie Vlaanderen of Brussel.

Prijs: 

32,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

210

De wegverkeerswet

De Wegverkeerswet
Dit handboek is uiterst geschikt voor allerhande opleidingen, zoals voor de brevetexamens voor lesgevers in rijscholen, maar ook voor politiescholen.
Zoals in elke kaderwetgeving vinden we in de wegverkeerswet de grote principes terug die dan in uitvoeringsbesluiten verder worden verfijnd. Naast de bevoegdheid over het plaatsen van verkeerstekens, het rijbewijsbezit en de strafbepalingen op overtredingen zijn er ook een aantal hoofdstukken opgenomen over alcohol en drugsgebruik bij het rijden met een voertuig. Het handboek is in twee delen opgesplitst. Het eerste deel is een samenvatting van de voornaamste bepalingen uit de wegverkeerswet, aangevuld daar waar nodig met commentaren. In het tweede deel zijn alle bepalingen uit de wet integraal en artikelsgewijs opgenomen. Dit handboek is dus uiterst geschikt voor allerhande opleidingen, zoals voor de brevetexamens voor lesgevers in rijscholen, maar ook voor politiescholen enz.

Prijs: 

29,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

114

De wegcode, toegelicht

De wegcode toegelicht
In dit handboek zijn alle bepalingen van het verkeersreglement artikelsgewijs opgenomen.
Elk artikel wordt uitvoerig van commentaar voorzien en wordt aangevuld met een samenvatting van de meest relevante jurisprudentie. In tegenstelling tot de meeste boeken is dit handboek niet opgevat als een juridisch naslagwerk. Het is laagdrempelig en vlot geschreven en is verkrijgbaar zowel in het formaat A4 als A5. Het kleine formaat is zeer geschikt om mee te nemen, terwijl het groot formaat eerder voor studiegebruik is (politiescholen, rijscholen …).

Prijs: 

40,00 (A4) / 36,00 (A5) (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4 – A5

Aantal pagina’s: 

365

De wegcode, opfrissingscursus

De wegcode - opfrissingscursus
Dit handboek overloopt het verkeersreglement in al zijn aspecten en is ideaal voor iedereen die zijn of haar verkeerskennis wil opfrissen.
Zo komen onder andere volgende thema’s aan bod: de basisbegrippen, de onderdelen van de openbare weg, de verkeerstekens, de bevoegde personen, de voorrangsregels, de snelheid en snelheidsbeperkingen, de rijbewegingen en manoeuvres, de zwakke weggebruikers, gebruik van de lichten, lading, stilstaan en parkeren en gedrag bij een verkeersongeval.

Prijs: 

29,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

114

De werfsignalisatie

Dit handboek overloopt de reglementering in verband met de wegbebakening en signalisatie bij wegenwerken of bij belemmeringen van het verkeer.
Er wordt ook een link gelegd met het verkeersreglement en de Code van de Wegbeheerder, en ook het administratieve luik van werforganisatie komt aan bod. Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 wordt volledig hernomen. Editie Vlaanderen of Brussel

Prijs: 

29,00 euro (excl. 6% BTW)

Beschikbare talen: 

Nederlands, Frans

Formaat: 

A4

Aantal pagina’s: 

82

Cage B.V.

Ranonkelstraat 3

3500 Hasselt 

Copyright 

2022

 – 

Opleidingsinstituut Verkeer & Mobiliteit

 –