Opleidingsinstituut Verkeer & Mobiliteit

Links

  • Wegcode: wegwijs in het Belgisch verkeersreglement.

  • Brulocalis: Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • VIAS: belgisch kenniscentrum over verkeersveiligheid.

  • Vlaamse Stichting Verkeerskunde: spant zich in voor alle aspecten van een duurzamer mobiel vlaanderen d.m.v. educatie en sensibilsatie.

  • Agentschap Wegen en Verkeer:  het Agentschap Wegen en Verkeer beheert, onderhoudt en optimaliseert het wegenpatrimonium. Verder oganiseert het agentschap het verkeer op het aan hem toevertrouwde wegennet en geeft ze mee vorm aan het beleid.

  • FOD mobiliteit en vervoer: website van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer. 

  • Federale politie: website van de federale politie.

  • Mobiel 21 vzw: centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeinvloeding op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit.

  • Verkeersouders: verkeersouders zijn vrijwilligers die zich inzetten om de verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van kinderen te verbeteren.

  • Mobiel Brussel: Alles over de verschillende vervoerswijzen, de werken die aan de gang zijn, de actuele verkeerstoestand en de herinrichtingsprojecten in het Brussels Gewest.