Vertaal deze pagina

Gepubliceerde 

Handboeken

Het opleidingsinstituut ontwikkelde de voorbije jaren verschillende handboeken voor iedereen die (professioneel) in contact komt met verkeer. De handboeken werden gebundeld onder de reeks "de verkeersreglementering" en behandelen de verschillende thema's van het verkeersreglement. 

Voor elk van deze handboeken is het ook mogelijk om in te schrijven op een abonnement. U krijgt dan elk jaar een nieuw handboek met alle wijzigingen van de wetgeving erin verwerkt. Indien u een abonnement neemt, dan krijgt u een korting van 10% per handboek.

De prijs van de handboeken is inclusief verzendingskostenU kan ook genieten van korting in functie van het aantal bestelde exemplaren (> 50 bestelde exemplaren = 10% korting, > 100 bestelde exemplaren = 15% korting, > 200 bestelde exemplaren = 20% korting). 

De wegverkeerswet

Dit handboek gaat over de wegverkeerswet (Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer). Zoals in elke kaderwetgeving vinden we in de wegverkeerswet de grote principes terug die dan in uitvoeringsbesluiten verder worden verfijnd. Naast de bevoegdheid over het plaatsen van verkeerstekens, het rijbewijsbezit en de strafbepalingen op overtredingen zijn er ook een aantal hoofdstukken in de wegverkeerswet opgenomen over alcohol en drugsgebruik bij het rijden met een voertuig.

Het handboek is in twee delen opgesplitst. Het eerste deel is een samenvatting van de voornaamste bepalingen uit de wegverkeerswet, aangevuld daar waar nodig met commentaren. In het tweede deel zijn alle bepalingen uit de wet integraal en artikelsgewijs opgenomen.

Dit handboek is dus uiterst geschikt voor allerhande opleidingen, zoals voor de brevetexamens voor lesgevers in rijscholen, maar ook voor politiescholen enz.

Prijs: 26,50 euro (excl. 6% btw)

DE WEGCODE opfrissingscursus

Dit handboek overloopt het verkeersreglement in al zijn aspecten en is ideaal voor iedereen die zijn of haar verkeerskennis wil opfrissen. Zo komen onder andere volgende thema’s aan bod: de basisbegrippen, de onderdelen van de openbare weg, de verkeerstekens, de bevoegde personen, de voorrangsregels, de snelheid en snelheidsbeperkingen, de rijbewegingen en manoeuvres, de zwakke weggebruikers, gebruik van de lichten, lading, stilstaan en parkeren en gedrag bij een verkeersongeval. 

Specificaties: A4-formaat, 111pagina's, verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans 

Prijs: 26,50 euro (excl. 6%btw) 

DE WEGCODE toegelicht

In tegenstelling tot het handboek "De wegcode - opfrissingscursus" worden alle bepalingen van het verkeersreglement artikelsgewijs opgenomen. Elk artikel wordt uitvoerig van commentaar voorzien en wordt aangevuld met een samenvatting van de meest relevante jurisprudentie. 

Het handboek is niet opgevat als een juridisch naslagwerk. Het is laagdrempelig en vlot geschreven. Het is zowel in het formaat A4 als A5 verkrijgbaar. Het kleine formaat is zeer handig om mee te nemen op verplaatsing, het groot formaat is eerder geschikt voor studiegebruik (opleidingscentra politie, rijscholen, ...).

Beschikbaar in A4-formaat en A5 formaat. 

Specificaties A4 formaat: 363 pagina's, beschikbaar in het Nederlands en het Frans - 36,00 euro (excl. 6% btw)

Specificaties A5 formaat: 363pagina's, beschikbaar in het Nederlands en het Frans, 32,00 euro (excl. 6%btw)

De werfsignalisatie

Dit handboek overloopt de reglementering in verband met de wegbebakening en signalisatie bij wegenwerken of bij belemmeringen van het verkeer (het ministerieel besluit van 7 mei 1999). 

Er wordt ook een link gelegd met het verkeersreglement en de Code van de Wegbeheerder, en ook het administratieve luik van werforganisatie komt aan bod.

Specificaties: A4-formaat, 82pagina's, beschikbaar in het Nederlands en het Frans 

Prijs: 26,00 euro (excl. 6%btw) 

Code van de wegbeheerder

In dit handboek worden de plaatsingsvoorwaarden van de verkeersborden en markeringen behandeld. De diverse reglementeringen, zoals het verkeersreglement, de code van de wegbeheerder en tal van omzendbrieven worden in deze cursus aangesneden en overlopen per verkeersbord en markering. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de moeilijke reglementering over de plaatsing van de borden waaraan een zonale draagwijdte is gegeven (bijv. blauwe zone en snelheidszones).

Specificaties: A4-formaat, 189 pagina's, verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans

Prijs: 29,50 euro (excl. 6%btw) 

De parkeerreglementering

Dit handboek behandelt uitvoerig de parkeerreglementering. Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden worden toegelicht. Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!  

Specificaties: A4-formaat, 42 pagina's, beschikbaar in het Nederlands en het Frans

Prijs: 24,00 euro (excl. 6%btw)

Het verkeersreglement voor fietsers 

Dit handboek belicht de verkeersregels die voor de fietsers van   toepassing zijn. Een greep uit de inhoud van dit handboek: welke fietsinfrastructuren zijn er in het verkeersreglement voorzien, hoe moeten de fietsers zich in het verkeer gedragen, waar moeten fietsers rekening mee houden als ze zich verplaatsen.

Specificaties: A4-formaat, 70pagina's, beschikbaar in het Nederlands en het Frans 

Prijs: 25,50 euro (excl. 6%btw)

© Copyright Opleidingsinstituut Verkeer & Mobiliteit